trečiadienis, spalio 27, 2010

Progresiniai mokesčiai

Diskusija Hadrian bloge apie progresinius mokesčius įkvėpė parašyti atskirą įrašą šia tema.

Progresinių mokesčių šalininkų minčių eiga yra tokia:

Tarkime BVP yra 100 piniginių vienetų (PV), 3% turtingiausių asmenų (grupė A) bendros pajamos yra 50 PV, 97% neturtingiausių asmenų (grupė B) bendros pajamos yra irgi 50 PV, mokesčiai yra 50% visiems, biudžetas 50 PV. Jei padarytume progresinius mokesčius - grupę A apmokestintume 90%, o grupę B - 10%, biudžetas liktų toks pat - 50 PV, 97% žmonių gyvenimas pagerėtų ir tik 3% pablogėtų.

Žiūrint iš utilitaristinių pozicijų pasiūlymas atrodo neblogas. Deja, taip kaip aprašyta pavyzdyje nebūtų, nes realybėje sukuriamo turto kiekis (BVP) priklauso nuo jį kuriančių efektyvumo. Grupė A dirba daug kartų efektyviau nei grupė B, kadangi grupė A, kurią sudaro tik 3% visų žmonių, sukuria net 50% visų prekių ir paslaugų, kuriomis naudojasi visi likę žmonės. Taip pat grupė A sukuria darbo vietas daugumai likusių žmonių, kurie patys susikurti darbo vietų (net nekalbant apie sukūrimą darbo vietų kitiems) nesugeba. Todėl jei iš tų 3% efektyviausių mokesčiais valdžia atimtų ne 50%, o 90% resursų, ir net jei ir atiduotų viską likusiems 97% žmonių (ko dažniausiai nebūna, nes mokesčiais surinktus pinigus pasidalina geriausiai susiorganizavusios socialinės grupės), sukuriamų prekių ir paslaugų kiekis (BVP) kuriomis naudojasi visi, tame tarpe ir neturtingiausi, sumažėtų kelis kartus, dėl ko atitinkamai sumažėtų ir biudžetas.

Dar vienas neretai girdimas argumentas už progresinius mokesčius yra tas, kad neva kai kurie gaunantys dideles pajamas jas gauna dėl to, kad valdžia jiems suteikė nepagrįstas privilegijas. Net ir sutinkant su šiuo argumentu progresiniai mokesčiai turėtų aukščiau aprašytą neigiamą poveikį visiems, kadangi toli gražu ne visi uždirbantys daug turi nepagrįstas privilegijas. Bet net jei tokias privilegijas turėtų visi uždirbantys daug, teisingas sprendimas būtų jas naikinti, o ne siūlyti progresinius mokesčius.

Nepaisant to, svarbiausias argumentas prieš progresinius mokesčius yra lygiai toks pat kaip ir prieš bet kokius kitus mokesčius - atiminėti kitų žmonių daiktus pagal bet kokį algoritmą grasinant jiems fiziniu susidorojimu arba / ir agituoti taip daryti yra amoralu, todėl tie, kurie nenori kitiems blogo, turėtų taip nedaryti.

20 komentarų:

 1. "svarbiausias argumentas prieš progresinius mokesčius yra lygiai toks pat kaip ir prieš bet kokius kitus mokesčius - atiminėti kitų žmonių daiktus pagal bet kokį algoritmą grasinant jiems fiziniu susidorojimu arba / ir agituoti taip daryti yra amoralu"

  tuo pat metu teisingas ir toks teiginys:

  svarbiausias argumentas prieš flat mokesčius yra lygiai toks pat kaip ir prieš bet kokius kitus mokesčius - atiminėti kitų žmonių daiktus pagal bet kokį algoritmą grasinant jiems fiziniu susidorojimu arba / ir agituoti taip daryti yra amoralu

  AtsakytiPanaikinti
 2. "Grupė A dirba daug kartų efektyviau nei grupė B, kadangi grupė A, kurią sudaro tik 3% visų žmonių, sukuria net 50% visų prekių ir paslaugų"

  Bendru atveju tavo teiginys NETEISINGAS

  sukuriamas gėrybių skaičius proporcingas NAŠUMUI ir NAUDOJAMIEMS RESURSAMS, ne VIEN našumui

  Pvz jei kažkuris B narys Bi valdo 10 kartų mažiau resursų už kažkurį A narį Ai, net dirbdamas 2 kart našiau, Bi sukurs 5 kartus mažiau gėrybių nei Ai (iš ko tu padarysi klaidingą išvadą, jog Ai dirba našiau už Bi)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Kadangi sąmoningai nerašiau kiek tiksliai grupė A dirba efektyviau nei grupė B (rašiau tik kad A daug kartų efektyvesni nei B), teiginys yra teisingas visais atvejais išskyrus vieną - jei visi daug uždirbantys valdo daug resursų tik dėl valdžios suteiktų privilegijų, o ne todėl, kad dirba efektyviau už kitus.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Paimkime paprastą pavyzdį ir pažiūrėkime kur sutariam ir kur ne:

  - tegul iš viso egzistuoja 6 žmonės (daugiau nėra); pavadinkime juos A1, A2, B1, B2, B3, B4

  - tegul B1-B3 valdo resursus 5R, B4 - 1R, A1 - 10R ir A2 - 6R

  - tegul tiek A tiek B pagamina po 16G (gėrybių).

  Ar sutinki tokį modeliuką naudoti tolesnėj diskusijoj kaip daugiau mažiau fair? Jei ne, pasiūlyk savo modifikacijas.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Su modeliu sutinku, tik iš karto noriu pasakyti, kad konkrečių žmonių valdomų resursų kiekis ir vertė nuolat keičiasi priklausomai nuo to kaip efektyviai jie valdomi. Konkrečiu laiko momentu efektyviausiai valdantys resursus jų turi daugiausiai, neefektyviausiai valdantys - mažiausiai. Tačiau toks paveikslas nėra statinis, laikui bėgant dėl įvairių priežasčių konkrečių žmonių efektyvumas keičiasi, todėl keičiasi ir jų valdomų resursų kiekis.

  Pvz. atsiradus efektyvesniam konkurentui prieš tai efektyviausia gamykla, kuri buvo verta X pinigų, tampa neefektyvia, todėl jos vertė pradeda mažėti ir galiausiai pakeičia savininką į tą, kuris ją valdyti moka efektyviau, ir dėl to vėl pabrangsta, o jei taip neatsitinka, tai neužilgo ji tampa verta 0.

  AtsakytiPanaikinti
 6. jei kartais nebuvo aišku, turėjau galvoj, jog B1-B3 valdo po 5R kiekvienas

  AtsakytiPanaikinti
 7. Jei sutinki su modeliu, tada turbūt sutiksi, jog kiekvienam iš mūsų ekonomikos dalyvių (A1-2, B1-4) dirbant VIENODAI efektyviai. grupės A ir B sukurs vienodai gėrybių?

  jeigu pritaikysime tavo teiginį šiam modeliui, turėtume manyti, jog "grupės nariai A daug kartų efektyvesni nei B"; tu teigiai, jog tavo teiginys VISADA TEISINGAS, tačiau jis NĖRA teisingas mūsų nagrinėjamu atveju (kas by definition ir reiškia, kad BENDRU ATVEJU jis NĖRA TEISINGAS)

  AtsakytiPanaikinti
 8. Sutinku, kad tavo išvados apie hipotetinį modelį, kur visų žmonių efektyvumas yra vienodas, yra teisingos. Tačiau aš rašiau apie realius žmones, kurių efektyvumas yra skirtingas, ką, galbūt, reikėjo aiškiau pabrėžti.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą detalių:

  Dar praeitame Hadrian įraše diskutavote apie tokį teiginį - "žmonių gyvenimo gerėjimas pradėjo mažėti" ir juo apibrėžėte kažkokį iš esmės "padėties blogėjimą". Čia, mano nuomone, yra absoliutus bullshit - tas pats kai "ekomonikos blogėjimo lėtėjimas" yra apibrėžiamas kaip padėties gerėjimas. Really?

  Visų mokesčių suabsoliutintas suvedimas į pinigų atiminėjimą yra neteisingas. Žmonės už mokesčius nusiperka tam tikras paslaugas, pavyzdžiui saugumą ir visiškai makes sense, kad turintys daugiau turto gali turėti mokėti daugau valstybei už jo saugojimą. Aišku, yra kitos priverstinai parduodamos paslaugos, kurioms labiau tinka įrašo autoriaus teiginys, tačiau aš tik noriu akcentuoti, kad absoliutinti negalima.

  Bendrai paėmus, sutinku su įrašo pozicija - nepalaikau progresinių tokiose plain vanilla salygose. Bėda ta, kad realybėje tokių salygų nebūna, todėl apsispręsti žymiai sudėtingiau.

  P.S.

  Tikėjimas laisva rinka man kažkuo panašus į tikėjimą į dievą. Yra dalykų, kurių ji niekaip negali sutvarkyti, todėl, kad kertinės prielaidos (ar "aksiomos", nežinau kaip pavadinti) yra neteisingos, pavyzdžiui apie žmonių informuotumą ir racionalumą. Žmonės tiesiog praktiškai visada maksimizuoja short run.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Modelis nėra sausai hipotetinis - štai ką bandau pailiustruoti:

  Tavo argumentacija yra maždaug tokia: jei paimsime dalį Ai uždirbtų pinigų ir perduosim Bi, BVP sumažės, nes Ai geriau moka panaudoti resursus nei Bi; kad Ai moka geriau panaudot resursus nei Bi žinom iš to, jog Ai daugiau uždirba (sukuria daugiau gėrybių nei Bi)

  Aš nesutinku su tuo, jog iš fakto, kas uždirba daugiau, galima daryti išvadą, jog jis geriau moka panaudoti turimus resursus - mano argumentas yra kad Ai tiesiog gali disponuot didesniais resusrsais (apriori) ir todėl sukurt daugiau vertybių.

  Mano argumentą lengva suprasti iš tokio pavyzdžio: jei Ai ir Bi yra investuotojai, kur Ai turi 100 kartų daugiau pinigų nei Bi, net Bi esant geresniams investuotojui (pvz Ai generuojant 10% pelną, o Bi 15%) - Ai uždirbs daugiau pinigų (= sukurs daugiau gėrybių) nei Bi. Tačiau BVP padidėtų, jei kažkiek Ai pinigų "perskirstytume" į Bi sąskaitą (well, nes Bi efektyviau juos panaudotų)

  Kitas pavyzdys: jei Bi net ir yra genialus menedžeris, tačiau neturi savo gamyklos (o turi daržovių kioską), labai vidutiniokišku menedžeriu esantis Ai (turintis gamyklą) uždirbs daugiau pinigų (sukurs daugiau gėrybių) nei Bi. Tačiau iš fakto, jog Ai sukuria daugiau gėrybių už Bi, bus neteisinga daryti išvadą, jog perdavus dalį Ai resursų Bi, BVP sunmažės.

  Apibendrinant - resursų perskirstymas iš Ai į Bi pats savaime neturi [fiksuotos] nei teigiamos, nei neigiamos įtakos BVP (efektas yra nežinomas); tai, jog esamu metu Ai sukuria daugiau gėrybių nei Bi NEREIŠKIA, jog jis moka panaudot turimus resursus geriau už Bi - pilnai įmanoma, jog Bi būtų žymiai efektyvesniu gamyklos savininku nei yra Ai

  AtsakytiPanaikinti
 11. oneguy, aš konteksto neignoruoju :)

  savo įraše aš postulavau progresyvinių mokesčių viršenybę prieš plokščius; pačių privalumų aš net rimčiau nepaliečiau: įraše - nes nenorėjau per daug išsiplėsti, o komentaruose - nes Giedriui tai nebuvo įdomu

  Trumpai, mano argumentacijos schema buvo maždaug tokia:

  ą) progresyviniai mokesčiai naudingi, nes ABC;

  b) progresyviniai mokesčiai mums [beveik] nekainuoja ekonomiškai;

  c) jei progresyviniai mokesčiai duoda naudą ABC ir beveik nekainuoja -> jų įvedimas no brainer

  Giedrius paprieštaravo punktui (b) - ką mes ir diskutavome mano įrašo komentaruose - o dabar pratęsėme čia

  niekas manęs neklausė apie (a), todėl apie tai nekalbėjau - nereiškia, jog kažką "pamiršau", "ignoravau" ar "praleidau";

  tas pats galioja mūsų su Giedriu taikomam žargonui (mokesčiai = pinigų atėmimas) - obviously abu suprantame, kad "kažką" už savo sumokėtus mokesčius kiekvienas gauname - tad techniškai, tai priverstinis prekių pardavimas mums - vistiek prievarta mūsų atžvilgiu - tačiau svarbiausia, mūsų diskusijos esmės tai nekeičia

  AtsakytiPanaikinti
 12. Hadrian, jei Ai turi 100x daugiau pinigų nei Bi, reiškia jis anksčiau buvo gerokai efektyvesnis nei Bi. Jei jis vis tik nebuvo efektyvesnis nei Bi, o kapitalą gavo dovanų, jis arba rinksis skolinti tą kapitalą už mažą grąžą mokantiems jį panaudoti efektyviai (ir uždirbsiantiems daug daugiau nei jis), arba bandys jį panaudoti taip kaip moka (neefektyviai) ir jo neteks.

  Jei Ai buvo efektyvesnis praeityje, tačiau dabar atsirado Bi, kuris yra efektyvesnis nei Ai, neilgai trukus Bi turės daug kartų daugiau kapitalo nei Ai, kadangi nenorintys ar nemokantys investuoti patikės savo pinigus Bi (Buffeto pavyzdys).

  Žodžiu, rinkoje kapitalas nuolat keliauja iš jį valdančių neefektyviai pas tuos, kurie jį valdo efektyviai, ir šis procesas visada yra naudingas visiems vartotojams, aišku jei tam netrukdo valdžia su progresiniais mokesčiais ir kitokiomis bausmėmis už efektyvumą. Apie tai yra gerai parašęs Mises čia: http://mises.org/humanaction/chap32sec3.asp (sakinį "Taxes are necessary." reikia ignoruoti :) )

  Kas liečia tavo parašymą "b) progresyviniai mokesčiai mums [beveik] nekainuoja ekonomiškai;" - net jei ir manyti, kad progresiniai mokesčiai yra naudingi neturtingiems, parašymas, kad jie "mums" nieko nekainuoja teisingas tik tada, jei "mes" neturtingi.

  AtsakytiPanaikinti
 13. oneguy, "atiminėjimas" reiškia tai, kad jei neduosi pinigų - nušaus. "Nusipirkimas" reiškia tai, kad jei neduosi pinigų, negausi prekės / paslaugos. Visi mokesčiai yra atiminėjimas, nes atsisakius juos mokėti ir priešinantis atėjusiems pinigų būsi nušautas, o ar ką nors gauni paskui už juos ar ne, nėra jokio skirtumo. Jei vis tiek sunku suprasti kad yra būtent taip, rekomenduoju paskaityti čia:

  http://www.lostlibertycafe.com/index.php/2009/11/14/the-gun-in-the-room/
  http://www.lostlibertycafe.com/index.php/2009/12/15/the-gun-in-the-room-part-2/

  "Tikėjimas laisva rinka man kažkuo panašus į tikėjimą į dievą. Yra dalykų, kurių ji niekaip negali sutvarkyti, todėl, kad kertinės prielaidos (ar "aksiomos", nežinau kaip pavadinti) yra neteisingos, pavyzdžiui apie žmonių informuotumą ir racionalumą. Žmonės tiesiog praktiškai visada maksimizuoja short run."

  Mano supratimu tikėjimas, kad iracionalūs ir neinformuoti žmonės, kurie praktiškai visada maksimizuoja short run, išsirinks racionalius, informuotus, visažinius maksimizuojančius long run antžmogius, kurie tuos vargšus tamsuolius grasindami fiziniu susidorojimu išgelbės nuo susinaikinimo, yra kur kas kvailiau nei tikėjimas į dievą.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Giedriau, aš ne dievas ir nežinau, kas ką darys ir kas jų laukia. Argumentavau tai, štai ką:

  kad Ai uždirba (šiandien) daugiau nei Bi - NEREIŠKIA, jog Ai efektyvesnis gėrybių kūrėjas nei Bi (ką tu bandei teigti)

  Iš ko seka, teiginys "perskirsčius dalį Ai turto į Bi sąskaitą, nukris bendras efektyvumas ir sumažės BVP" NĖRA teisingas (kartais teisingas, kartais klaidingas)

  dėl šito:

  "Kas liečia tavo parašymą "b) progresyviniai mokesčiai mums [beveik] nekainuoja ekonomiškai;" - net jei ir manyti, kad progresiniai mokesčiai yra naudingi neturtingiems, parašymas, kad jie "mums" nieko nekainuoja teisingas tik tada, jei "mes" neturtingi."

  turėjau galvoje BVP (tavo pasiūlytą ekonominio gerbūvio matą)

  obviously sutinku su faktu, jog kiekvienas, kam mokesčiai padidėtų - ekonomiškai nukentėtų, ir atvirkščiai (duh?)

  AtsakytiPanaikinti
 15. Hadrian,

  1) nereikia būti dievu, kad žinoti, kas atsitiks su žmogumi, kuris nevalgo - jei šiek tiek išmanai biologiją gali tiksliai pasakyti, kad arba jis kokiu nors būdu ims gauti maisto medžiagų ir gyvens toliau, arba nepradės ir mirs. Su mūsų aptariamu ekonominiu klausimu lygiai tas pats.

  2) Sutinku, kad praktiškai gali atsitikti taip, kad konkrečiu laiko momentu atsiras konkretus Bi, kuris bus efektyvesnis ir mažiau uždirbantis už konkretų Ai.

  3) Sutinku, kad teoriškai gali atsitikti taip, kad visi uždirbantys daug bus mažiau efektyvūs už visus uždirbančius mažai.

  4) Sutinku, kad jei atsitiktų 3), turto perskirstymas būtų ekonomiškai naudingas.

  Tačiau net jei ir atsitiktų 3), turto perskirstyti nebūtų reikalo, jis persiskirstytų savaime iš mažiau efektyvių labiau efektyviems. Be to tikimybė, kad kada nors atsitiks 3), yra taip artima 0, kad net nesugalvoju panašiai mažai tikėtino įvykio palyginimui :) Ir jei vis tik toks nykstamai mažai tikėtinas atsitikimas atsitiktų, tikimybė, kad valdžia perskirstytų turtą iš mažiau efektyvių labiau efektyviems (net ir darant niekuo nepagrįstą prielaidą, kad valdžia visažinė, t.y. žino kas yra labiau efektyvūs) greičiau ir tiksliau nei rinka, yra dar arčiau 0.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Giedriau,

  Labai gražią ilustraciją apie ginklus, mokesčius ir atiminėjimą jau esu skaitęs, kitur. Permečiau akimis ir šitą, nieko naujo.

  Pabandyk išsinuomoti butą ir nemokėti nuomos. Tave "nušaus".
  O ką , jeigu aš ateičiau ir nuspręsčiau pagyventi pas tave keletą mėnesių, aišku, nieko tau nemokėdamas. Manęs "nenušaus"?

  Sakysi, čia visai kas kita, negu nemokėti mokesčių valstybei, kurioje gyveni? Ne. Valstybė yra žmonių bendruomenė, kurioje tu gyveni ir kuri turi savo taisykles. Valstybė nėra valdžia, kuri "atiminėja" iš tavęs pinigus. Nuspręsdamas nemokėti mokesčių, tu pažeidi taisykles bendruomenės, kurioje gyveni. Jei tau nepatinka šita bendruomenė, tu esi visiškai laisvas pasirinkti bet kurią kitą pasaulyje. Bet būdamas šitoje bendruomenėje tu priimi jos sukurtas taisykles ir visiškai natūralu, kad turi jų laikytis, o jei nesilaikai - prieš tave naudojama prievarta, kaip prieš bet kurį kitą nusikaltėlį.
  Manau mūsų nuomonės pagrinde išsiskiria čia - kiek laisvės gali turėti bendruomenė, nusistatydama savo taisykles. Aš manau, kad kol žmogus yra laisvas prisijungti arba pasišalinti iš bendruomenės, ji taisyklių gali turėti daug ir visokių, tačiau jos negali pažeisti principinių žmogaus laisvių. Deja, mokesčiai už priklausymą bendruomenei į tas laisves neįeina.

  "Mano supratimu tikėjimas, kad iracionalūs ir neinformuoti žmonės, kurie praktiškai visada maksimizuoja short run, išsirinks racionalius, informuotus, visažinius maksimizuojančius long run antžmogius, kurie tuos vargšus tamsuolius grasindami fiziniu susidorojimu išgelbės nuo susinaikinimo, yra kur kas kvailiau nei tikėjimas į dievą."

  Nelabai supratau ką čia norėjai pailiustruoti, apie jokius rinkimus aš nekalbėjau ir nieko panašaus neturėjau omenyje.

  Jeigu turėti bendruomenę, kurioje nebūtų jokių mokesčių, ginklų ir pinigų "atiminėjimo" yra taip nuostabu, kodėl tokios nėra?

  P.S. Man labai patiko pasilyginimas su moksliniu metodu tavo duotuose linkuose. Ypač dėl to, kad libertarai vietoj to, kad keistų savo neatitinkančią realybės teoriją bando paaiškinti, kas pasaulyje trukdo jai veikti. Čia kaip mokslinio metodo antonimas ;)

  AtsakytiPanaikinti
 17. Oneguy,

  1) Jei lygini valdžią su buto savininku, tau reiktų įrodyti, kad valdžia yra viso Lietuvoje esančio turto, ar bent jau visos žemės, savininkė, o ne gauja reketininkų, renkančių duoklę ir bullyinančių turto savininkus.

  2) "Bendruomenė" nėra subjektas, tai yra žodis, apibūdinantis grupę žmonių, todėl "bendruomenė" negali kurti ir nekuria taisyklių, nerenka mokesčių ir nešaudo žmonių. Tokius veiksmus atlieka konkretūs žmonės.

  3) Po žodžiu "bendruomenė" tu bandai paslėpti žodį "dauguma" ir kažkodėl manai, kad tai kaip nors padės pateisinti smurtą. Pvz. tarkim yra bendruomenė iš 3 vienas šalia kito sklypus turinčių žmonių. Nėra jokio skirtumo ar vienas iš jų ateitų pas kaimyną ir sakytų - "nuo šiol mokėk man pusę savo pajamų arba nušausiu, jei nepatinka - gali keliauti kur akys mato", ar du ateitų pas trečią ir jam sakytų tą patį - "nuo šiol mokėk man pusę savo pajamų arba nušausiu, jei nepatinka - gali keliauti kur akys mato", abiem atvejais tai būtų banditizmas, o ne "bendruomenės taisyklių laikymasis", "mokesčiai už priklausymą bendruomenei", "paslaugų pardavimas" ar dar koks nors eufemizmas.

  4) Iš principo tavo bandymai pateisinti elementarų banditizmą yra apeliavimas į mistinę "visuomeninę sutartį", apie kurią labai teisingai yra parašyta čia: http://theemptiness.info/2010/07/the-social-contract-is-an-empty-concept/

  5) Argumentas "kadangi bendruomenės be legalizuoto banditizmo šiuo metu nėra, legalizuotas banditizmas nėra legalizuotas banditizmas, bent net jei tai ir yra banditizmas, bendruomenė be legalizuoto banditizmo neįmanoma" yra vienodai absurdiškas kaip kad argumentas "kadangi bendruomenės be legalizuotos vergovės šiuo metu nėra, vergovė nėra vergovė, bet net jei tai ir yra vergovė, bendruomenė be legalizuotos vergovės yra neįmanoma", kurį evil veiksmams pateisinti evil žmonės naudojo ne taip ir seniai.

  AtsakytiPanaikinti
 18. 1) „grupė A, kurią sudaro tik 3% visų žmonių, sukuria net 50% visų prekių ir paslaugų, kuriomis naudojasi visi likę žmonės.“
  Ar tikrai tik jie sukuria? Ar tie likę 97% nieko nukuria? Tai gal tad imkim ir taip pat teoretiškai juos išmeskim iš tavo sistemos ir pažiūrėkim, kaip sekasi kurti tiem 3% „kuriančiųjų“ be tų 97% „nekuriančiųjų“?

  2) „grupė A sukuria darbo vietas daugumai likusių žmonių, kurie patys susikurti darbo vietų (net nekalbant apie sukūrimą darbo vietų kitiems) nesugeba“
  Ar tie 97% nesusikuria sau ir kitiems darbo vietų tik todėl kad yra negabūs? Nėra kitų veiksnių, kaip sistema kurianti darbininkus (mokyklos, univėrai)? Tie likę 97% turi adekvačias sąlygas kurti? Turi tokį pat ar bent adekvatų atspirties tašką kaip tie 3% turtingųjų? Jų galimybių niekaip neapriboja jų finansinės galimybės? Pinigai neturi nieko bendro su galia? Teismų sprendimai būna teisingųjų, o ne turtingų labui? Nėra korupcijos? Perkamoji galia neapsprendžia palankių sau ir savo verslui sprendimų (ir tikrai nebūtinai teisingų) Ar matei filmą „The Corporation“? Jei ne ->rekomenduoju. .

  3) „Todėl jei iš tų 3% efektyviausių mokesčiais valdžia atimtų ne 50%, o 90% resursų, ir net jei ir atiduotų viską likusiems 97% žmonių (ko dažniausiai nebūna, nes mokesčiais surinktus pinigus pasidalina geriausiai susiorganizavusios socialinės grupės), sukuriamų prekių ir paslaugų kiekis (BVP) kuriomis naudojasi visi, tame tarpe ir neturtingiausi, sumažėtų kelis kartus, dėl ko atitinkamai sumažėtų ir biudžetas.“
  Net Lt yra tokių kurių mėnesinis atlyginimas 190 000 Lt. Ar jie sukurs mažiau, jei tarkim jie sumokės 70% mokesčių nuo savo tokio atlyginimo? Jei įmonė turi 144 000 000 mln ikimokestinio pelno ar sąžininga, kad ~10 išsimokės sau po tarkim 10 000 000 mln/per metus, tačiau toje įmonėje dirbantys 10 000 darbuotojų gaus po 10 000 per metus (atlyginimai darbuotojams mokami ne iš pelno), dirbs tiek pat (iš tikro tai daugiau laiko kaip anie) ir mokės tokius pat mokesčius? Pinigų jiems užteks maistui, komunalinėms (kitiems dar turės užtekti nuomai), ir gali dar liks kokiam kartui pačiuožinėt nekropoly ant ledo. Kokius tai teatrus, kinus, keliones – pamiršk... Tegul tie turčiai uždirba daugiau, kad tik sugeba pasinaudot sistema ir šiuolaikinių vergų darbu, bet tik ne taip, kad didėtų socialinė atskirtis. Mažėtų gyvenančių vidutiniškai, daugėtų skurdžių, o turčių liktų tiek pat, tik jie būtų dar turtingesni. Mano manymu, jei taip ir toliau – ateis dar vienas Leninas, bus dar viena kruvina „revoliucija“, vėl viskas sugriauta ir kuriama iš naujo... ir vėl ratu. Negi taip sunkiai suvokiama, kad žmonės nori žmoniškai gyventi? Jie nieko prieš, kad kažkas uždirba per metus po 10 000 000 Lt ir daugiau ar panašiai. Tačiau tik ne tada, kad tie anie tuos pinigus uždirba jų darbu, jiems kaip šunims numesdami kaulą, tik kad nepastiptų. Gi grįžtam į viduramžius su tokiu mentalitetu. Ten irgi baudžiauninkai ilgai naiviai manė, kad ponai yra ponai tik todėl, kad jie protingesni, o ne todėl, kad sistema jiems suteikė privilegijų kitus išnaudoti...
  Džiugu tai, kad iš absoliučios daugumos ypač turtingų, suvokiančių, kad jie turtingi tik dėl vergų darbo atsiranda viešai raginančių jiems didinti mokesčius ( http://verslas.delfi.lt/business/wbuffettas-pakelkite-man-mokescius.d?id=38858137 )

  AtsakytiPanaikinti
 19. 4) „neva kai kurie gaunantys dideles pajamas jas gauna dėl to, kad valdžia jiems suteikė nepagrįstas privilegijas /.../ jei tokias privilegijas turėtų visi uždirbantys daug, teisingas sprendimas būtų jas naikinti, o ne siūlyti progresinius mokesčius“
  Irgi teisinga. Kuomet beveik milijardinį pelną nešanti įmonė parduodama už 1 Lt, nežinia kaip tai įvardinti. Kuomet monopolinės paslaugos yra privatizuojamos (elektra, šildymas, vanduo) ir nereguliuojamos arba per silpnai reguliuojamos leidžiant jom pelnytis iš žmonių, kurie neturi alternatyvos, tai vėlgi ->nežinia kaip tai pavadinti... Išvalyti mūsų supuvusią sistemą, neužtenka pilietinės valios, per daug apatijos ir jokio suvokimo, kad šalį turi valdyti piliečiai, o ne oligarchai. Aš su tavimi tikrai sutikčiau, jei mes gyventume idealiomis sąlygomis. Bet mes gyvename realiame pasaulyje ir progresiniai mokesčiai būtų vienas iš sprendimų. Ne pats geriausias ir ne pats blogiausias. Turtingi nuo to nepradėtų kurti mažiau darbo vietų (Švedijos pavyzdys).
  Bet deja, visada yra žmogiškasis faktorius, tad reikia ir kurti tokią sistemą, kad jis kuo mažiau galėtų pasireikšti iš blogosios pusės.

  5) „Nepaisant to, svarbiausias argumentas prieš progresinius mokesčius yra lygiai toks pat kaip ir prieš bet kokius kitus mokesčius - atiminėti kitų žmonių daiktus pagal bet kokį algoritmą grasinant jiems fiziniu susidorojimu arba / ir agituoti taip daryti yra amoralu, todėl tie, kurie nenori kitiems blogo, turėtų taip nedaryti.“
  Mokesčių pinigai yra visų mūsų gerbuviui: keliams, gydymui, mokymui, policijai, teismams ir t.t. Valstybė ir yra ta organizacinė sistema kuri turi tai organizuoti iš bendrų mūsų pinigų. Naivu manyti, kad viskas tai savaime susiorganizuos arba, kad visiems bus tik geriau gyvent neorganizuotai. Tačiau problemos kaip visada – žmogiškos ydos – egoizmas, korupcija, amoralumas, kurios pasireiškia ir savivaldoje.
  P.S. Bendras įspūdis, kad tu visalaik orientuojiesi į idealumą, idealias, geriausias sąlygas, kurios realiai neegzistuoja... Tai kaip Platono valstybė, ar kaip komunizmas – labai gražios idėjos, bet deja utopijos. Net monarchizmas ar anarchizmas su nekorumpuotais, moraliais ir neegoistiškais žmonėm būtu puiki socialinio gyvenimo sistema.

  P.S.S. Mokesčiai, tai reketas? O ką siūlai geriau REALAUS? Kaip va mums db gyventi? Paleisti seimą ir nerinkti kito. Policijos irgi nereik? Ligoninių? Kelių? Žmonės neorganizuotai visa tai sutvarkys? Ar to tiesiog nereikia? Gyvensim sau taikiai ir viskas? Neatsiras, kas užsimanys užpulti ir atimti ir dar pavergti? Ar mes tiesiog neorganizuotai apsiginsime nuo viso organizuoto pasaulio? Geras palestiniečių pavyzdys. Gyveno sau, daugiau mažiau savo veiklą organizuodami bendruomenėmis, atvarė žydeliai, įkūrė valstybė palestiniečių 1000 metų gyvenamose žemėse – ir papūsk tu jiems. Ne, nepūsk – akmenim apmėtyk... padės. Ne, nepadės? Raketom apšaudyk. Velnias... irgi nepadeda. Toks jau šis pasaulis...

  AtsakytiPanaikinti