ketvirtadienis, gruodžio 30, 2010

Argumentacijos klaida "argument from psychologizing"

6 comments
Šiame bloge (o kartais ir gyvose diskusijose) neretai susilaukiu komentarų, kuriuose žmonės šalia daugelio loginių klaidų naudoja argumentacijos klaidą argument from psyhologizing, kurios esmė yra neargumentuotas tvirtinimas, kad oponentas neteisus, kadangi yra vienaip ar kitaip emociškai prisirišęs prie savo pozicijos. Pavyzdžiui: "dievas yra, o tu neigi dievo buvimą kadangi nori daryti nuodėmes"; "saikingai mušti vaikus yra gerai, o tu nesupranti to tik todėl, kad tave tėvai mušė nesaikingai"; "valdžia yra neišvengiamas gėris, o tu ant jos pyksti tik todėl, kad esi nukentėjęs nuo neteisingų vienokių ar kitokių authority veiksmų" ir pan.

Pirmiausia tai yra elementarus bullyinimas - aklas mėtymasis kaltinimais be įrodymų tikintis, kad koks nors "prilips" (komentarų, kuriuose apart bullyinimo ir iracionalių neargumentuotų teiginių daugiau nieko nėra, stengiuosi nepublikuoti). Antra - net jei ir būtų tiesa, kad aš turiu vienokią ar kitokią emocinę investiciją į poziciją, kurios laikausi, tai neturi nieko bendra su tuo ar mano pozicija teisinga, ar ne. Kad mano pozicija klaidinga galima įrodyti tik pateikiant tą įrodančius argumentus be klaidų arba parodant klaidas mano argumentacijoje, kuria savo poziciją grindžiu, nuo to ar man ta pozicija asmeniškai naudinga ar ne jos (ne)teisingumas nepriklauso.

Tačiau jei įrodžius, kad oponento pozicija yra klaidinga, oponentas vis tiek jos laikosi (ir dažniausiai pradeda vienaip ar kitaip bullyinti pašnekovą), nėra klaida konstatuoti, kad jis yra prie savo pozicijos emociškai prisirišęs, nes tai yra faktas, kuriam jau turime įrodymų. Ir šio emocinio prisirišimo prie klaidingos pozicijos priežastys beveik visada būna neįsisąmoninto emocinio ar / ir fizinio smurto pasekmė, o argument from psychologizing paprastai būna tų neįsisąmonintų traumų psichologinė projekcija.

antradienis, gruodžio 28, 2010

Visuotinis atšilimas baigėsi taip ir neprasidėjęs

0 comments
Deja politinių "mokslininkų" noras gauti tai, kas jiems nepriklauso, naudojantis valdžios smurto monopoliu, nesibaigė. Noriu pasidalinti straipsneliu iš vieno mano skaitomo (ir labai mėgiamo) blogo šia tema. Pagrindinę straipsnio mintį apibendrinanti citata:
[T]he real motivation for proponents of AGW theory is neither scientific truth nor concern for the future of mankind. It is a global feeding frenzy to get other people’s wealth without earning it and without having to provide any value to anyone.

[...]

The end of the world from climate change or global warming is probably not going to happen. They probably won’t even cause any inconvenience. If you are going to worry, worry about what the global bureaucrats and other AGW interest groups are planning to do to you.

ketvirtadienis, gruodžio 23, 2010

Living Free in an Unfree World

32 comments
Puiki kalba!

pirmadienis, gruodžio 20, 2010

Savanoriška vs politinė pagalba

2 comments